הישיבה המאה-ותשע-עשרה של הכנסת השישית יום שלישי, כ״ג כסלו תשכ״ז (6 דצמבר 1966) – הצעות לסדר-היום החלטת מועצת הבטחון ובטחון ישראל

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ג כסלו התשכ"ז, 6 בדצמבר 1966
מתוך:
כרך 47

אם אנו נדרשים, גברתי היושבת-ראש, לעמוד בפני מצב שבו יתן האו״ם מעין חסינות לתוקפנים, ויאסור מתוך הגנה עצמית לאומית לתקוף את התוקפן — עלינו לתת תשובה ברורה ; עלינו לומר לכל העמים, הגדולים והקטנים, הקרובים והרחוקים, האויבים והידידים, המסייעים והעוינים, את הדברים בפשטותם: בדור זה, בו נסחבו מיליוני יהודים להרג, בעוד העולם כולו, המזויין והלוחם, במערב במזרח, מחריש, ממאן להציל, ומסרב אפילו לתקוף את מיתקני ההשמדה, — בדור זה לא נשלים בשום פנים ובשום תנאי עם מצב שבו יהודי דמו יישפך ולשופכיו תינתן חסינות. במשך אלף ושמונה מאות שנה, על אדמות נכר, בגלל חוסר מולדת ופירוק נשק מוחלט, אפשר היה לשפוך דם יהודי מתוך מתן חסינות ובטחון לשופכיו. לא עוד! הימים ההם לא ישובו עוד לעולם. זו איננה אדמת נכר. זו מולדתנו. מאז שבנו ודבקנו בארץ אבותינו והרימונו — לא בחסד,אלא בזכות — את נס העצמאות הממלכתית, לא נרשה עוד בשום תנאי שפיכות דמים חד-צדדית, פגיעה בריבונותנו הממלכתית והרג בנינו.