הישיבה המאה-ותשע-עשרה של הכנסת החמישית-חוק לתיקון פקודת התעבורה, תשכיב-1962

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ז אדר ב' התשכ"ב, 2 באפריל 1962
מתוך:
כרך 33

  • נתברר לכנסת כי יש נטייה לממשלה, כפי שהיא יוצגה הערב על-ידי שר המשפטים, למנות שופטים בתנאי. למנות שופטים לתקופה מוגבלת של זמן, למנות ולשוב ולמנות שופטים לתקופות קצרות. אין זה עניין קטן, אדוני היושב- ראש, זהו אחד היסודות שעליהם עומדת מדינה חופשית.
  • אמת, העיקרון הגדול של עצמאות בית-המשפט, הקשור במינוי שופט לכל ימי חייו, יש בו סיכון מסוים.יכול להתמנות שופט, אפילו על-ידי אותה ועדת מינויים אשר אנחנו מקפידים כל-כך על הרכבה ובהמשך מילוי תפקידו יתברר שאינו ממלא אותו כהלכה. אבל הפתרון לכך הוא בחוק השופטים. יש דרך לשחרר את המדינה משופט שאינו ראוי לתפקיד. קיבלנו על עצמנו סיכון זה משום שהסכנה הגדולה ביותר, לחופש האזרח ולמדינה דמוקרטית, היא כאשר השופט יהיה תלוי במישהו מלבד בחוק ובמצפונו. ובחוק הקטן הזה, כביכול, יש נטייה בולטת לקבוע אצלנו שופטים בתנאי, או שופטים לתקופה מסוימת.