הישיבה המאה-ותשעים-ושבע של הכנסת השביעית – יום רביעי, כ״ג סיון תשל״א 16 יוני 1971 – הצעות חוק של חברי כנסת – חוק התפזרות הכנסת השביעית, תשל״א – 1971

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ג סיון התשל"א, 16 ביוני 1971
מתוך:
כרך 61
נושאים:
שלמות המולדת - ארץ ישראל השלמה, הזכות לארץ ישראל השלמה. שלום - הסכם שלום. הסכסוך הישראלי פלסטיני - תכנית החלוקה

יש בעם שתי אסכולות: שלמות הארץ; חלוקת הארץ. היום כבר ברור לכל כי אין קשר בין הוויכוח ההיסטורי המכריע הזה לבין סוגיית השלום.