הישיבה המאה-ותשעים-וארבע של הכנסת השביעית – יום רביעי ט״ז סיון תשל״א 9 יוני 1971 – הודעת ראש הממשלה על המצב המדיני – דיון

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ז סיון התשל"א, 9 ביוני 1971
מתוך:
כרך 61
נושאים:
בטחון - יסודות בבטחון ישראל, מלחמת ששת הימים. שלמות המולדת - הזכות לארץ ישראל השלמה. מפלגות - מפ"ם

אסביר לסיום דברי, אדוני היושב-ראש, שיש לאו שהוא הן וכן להיפך - יש הן שהוא לאו. אנחנו אומרים לאו לכניעה שהוא הן לעמידה איתנה. אנחנו אומרים הן לשלמות הארץ שהוא לאו לחלוקתה. אנחנו עומדים על זכותנו למולדת יהודית בייחוד בימים שבהם הרודן השחצני משווה את מדינת היהודים למדינת הצלבנים, וכך הוא מנסה לרמוז על עתידה של מדינתנו. לא לקחנו שום דבר משום עם. שבנו לארצנו. ויום טוב היה זה לישראל כאשר ראש הממשלה, על דעת הממשלה כולה, מלבד סיעת מפ״ם, אשר הסתייגה, אמרה כי במלחמת ששת הימים שוחררה נחלת אבותינו. נחלת אבותינו - שבנו אליה, בנינו אותה, נלחמנו עליה, שיחרתו אותה, איחדנו אותה ומאוחדת היא צריכה להישאר. הן לארץ ישראל. אנחנו אומרים הן לזכותנו על נחלת אבותינו. אנחנו אומרים לאו לנסיגה והן לביטחון ישראל שממנו יצמח השלום.