הישיבה המאה-ותשעים-וארבע של הכנסת השביעית – יום רביעי ט״ז סיון תשל״א 9 יוני 1971 – הודעת ראש הממשלה על המצב המדיני – דיון

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ז סיון התשל"א, 9 ביוני 1971
מתוך:
כרך 61
נושאים:
שלמות המולדת - ארץ ישראל השלמה. מדיניות חוץ - דיפלומטיה. שלום - הסכם שלום

שואלים אותנו תמיד: מה האלטרנטיבה שלכם? אבקש להביא את האלטרנטיבה שלנו בסעיפים פשוטים ובמשפטים קצרים. גברתי ראש הממשלה וחבריה, מתוך דאגה לעמנו ולארצנו אנחנו האופוזיציה קוראים לכם:

א) לשוב לעקרון של משא-ומתן ישיר. לא לסטות עוד ממנו ולבטל כל התחייבות שפירושה ויתור על אותו משא-ומתן ישיר. את בעצמך אמרת: מה שנקרא משא-ומתן עם ד״ר יארינג — זוהי קומדיה של משא-ומתן. אם זו קומדיה - הניחו את המשחק המדומה. בדברים רציניים לא משחקים. שובו לעקרון של משא-ומתן ישיר. זו הדרך היחידה, לא מיד, אך בבוא היום, להגיע להסכם שלום.
ב) שובו לעקרון שעמלנו עליו יחדיו זמן רב וקיבלנו אותו: הגבולות ייקבעו בחוזי שלום בלי כל התחייבות מוקדמת של ישראל לנסיגה. באפריל 1969 שאל אותנו ד״ר יארינג את השאלה הישירה: אתם מוכנים לסגת? לא השתמשנו בתשובתנו במונח ״נסיגה״, אלא השיבונו: במשא -ומתן ישיר, שיביא לחוזי שלום, ייקבעו הגבולות הבטוחים והמוסכמים - בלי שום התחייבות לנסיגה.
ג) שובו - ומהר מאוד - לעקרון שהיה מקובל על דעת כל עם ישראל זולת סיעה אחת: באין חוזי שלום תוסיף ישראל לקיים במלואו את המצב כפי שנקבע עם הפסקת-האש.