הישיבה המאה-ותשעים-וארבע של הכנסת השביעית – יום רביעי ט״ז סיון תשל״א 9 יוני 1971 – הודעת ראש הממשלה על המצב המדיני – דיון

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ז סיון התשל"א, 9 ביוני 1971
מתוך:
כרך 61
נושאים:
בטחון - מלחמה. השקפות חיים - סוציאליזם. מדיניות חוץ - יסודות מדיניות החוץ

כשרוצים אזורי השפעה, כשרוצים לחלק את העולם, כשרוצים להרחיב את ההשתלטות, מדביקים קודם כל את תו הקדמה והסוציאליסם לשותף שעמו נעשה הנסיון של התרחבות והשתלטות כזאת.