הישיבה המאה-ותשעים-ואחת של הכנסת התשיעית יום שני, ט״ו שבט תשל״ט 12 פברואר 1979 שלושים שנה לכנסת, תש״ט-תשל״ט

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ו שבט התשל"ט, 12 בפבואר 1979
נושאים:
זכויות אדם , חירות האדם - חירות הפרט

החירות האנושית נמצאת בהתקפה מתמדת, כפי שאנו רואים גם בימים אלה, ואומות חופשיות מעטות שנותרו חייבות כולן להתלכד כדי לעמוד על המשמר למען החירות שתישאר, ובבוא היום, ברצון האדם בן-החורין, היא תנצח. זוהי תקוותנו, זוהי אמונתנו.