הישיבה המאה-ושתים-עשרה של הכנסת השמינית יום שלישי י״ב כסלו תשל״ה 26 נובמבר 1974 – הודעת הממשלה בדבר החלטות עצרת האומות המאוחדות – דיון

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ב כסלו התשל"ה, 26 בנובמבר 1974
נושא:
מדיניות חוץ - דיפלומטיה, יסודות מדיניות החוץ

בימינו אין עושים מדיניות על-ידי מה שנקרא בלשון הדיפלומאטית הפאראדוקסאלית ״איגרת בעל-פה״. בימינו נלחמים על נפש העמים, על דעת-הקהל בכל ארץ, ומשום כך כל האיגרות הללו הנאמרות בעל-פה, הנשלחות שם, אין בהן שום השפעה ממשית על מהלך העניינים. מסע הסברה עולמי — אנחנו מסוגלים לערוך אותו בכל ארץ חופשית ובכל כלי התקשורת. זכותנו על ארץ-ישראל, מעמדה של מדינת ישראל, בטחונה, שלומו של העם היהודי, הערכים האנושיים הגדולים ביותר הקשורים בתקומת ישראל — צריך לפתוח ולנהל מסע הסברה כזה ללא דיחוי, בהתמדה ובכל הכוח הרב העומד לרשותנו.