הישיבה המאה-וששים-ושלוש של הכנסת השלישית יום רביעי, י"ז אב תשט"ז 25 יולי 1956 – חוק הרשיויות המקומיות הסמכה מיוחדת, תשט"ז – 1956

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ז אב התשט"ז, 25 ביולי 1956
מתוך:
כרך XX

יש לכבד אב ואם בחייהם; עוד יותר יש לכבד אב ואם מתים,- על אחת כמה וכמה יש לכבד אב ואם שמתו על קידוש השם, שנטבחו ונרצחו משום שהם היו אבותינו ואמהותינו, בני העם היהודי. עכשיו שערו בנפשכם, חברי הכנסת: לו היו אבותינו ואמהותינו חיים כיום הזה ולו היו שומעים שבארץ ישראל, תחת ממשלה עברית, בהחלטת בית-נבחרים עברי, הוקמו דירי חזירים כמעט בכל פינות המדינה — הרי זה היה יום שחור להם, תשעה-באב שלישי... אני תמכתי, יחד עם חברי סיעות אחרות, בהצעת חוק פשוטה, בעלת משפט אחד, שתאמר: תגורש החיה הזאת מבית ישראל.