הישיבה המאה ושמונים ושלוש של הכנסת השלישית-המצב המדיני והצבאי-דיון

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ג' כסלו התשי"ז, 7 בנובמבר 1956
מתוך:
כרך 21 עמ' 201-203

המסקנה הראשונה היא: לא היכה צבאנו באויב כדי שתהא מלחמה נצחית ביננו ובין מצרים. המטרה היא שלום, שלום-אמת. המסקנה השניה היא - ואנו ממליצים עליה: יחס אנושי והוגן לכל בני ערב, פליטים או בורחים, הנמצאים היום תחת שלטונה של ישראל. אויב יש להכניע, להדבירו, אבל מי שנכנע אין לפגוע בו; יש לחמול עליו, יש להושיט לו יד, יש לעזור לו בהקמת ביתו.