הישיבה המאה ושמונים וחמש של הכנסת הראשונה-הרכב הממשלה החדשה

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ' חשון התשי"א, 31 באוקטובר 1950
מתוך:
כרך 7 עמ' 109-111

מה יועילו הדברים שמר בן-גוריון השמיע באזני ברטלי קראם, כאשר הוא שאל למשטר שיקום בזמן הממשלה הזאת, ומר בן-גוריון אמר לו — כך מספר ברטלי קראם —: ״אל דאגה, בארצנו יתגשם הסוציאליזם יותר מאוחר מאשר בארצות-הברית של אמריקה״. מה יועילו דברי ארגעה אלה, אם כאן הוקם משטר, שיצא שמו לשמצה בכל העולם, משטר של מונופולין ונישול, משטר של עושק, חמס וגזל, הסותם את הדרך בפני זרם של השקעות הון שיהודים היו מוכנים להשקיע.