הישיבה המאה ושמונים וחמש של הכנסת הראשונה-הרכב הממשלה החדשה

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ' חשון התשי"א, 31 באוקטובר 1950
מתוך:
כרך 7 עמ' 109-111

אינני בא לטעון שהקשיים הכספיים הם הם הקובעים את צדקתה או אי-צדקתה של דרך מסויימת. במשך עשר שנים עקבתי אחרי דרך חייו של זאב ז׳בוטינסקי. הוא היה העני במנהיגי ישראל; ראיתיו בעניו ; ואף-על-פי-כן, האם אנו טענו שדרכו לא צדקה, משום שלא היה לו כסף? כלום עזבנו אותו משוס שהוא נתקל בקשיים כלכליים?

להפך, על אף הקשיים האלה הלכנו בעקבותיו. הלכנובדרך של נאמנות, לא לעשיר אלא לצודק, לא לתקיף אלאלאיש נושא הרעיון, הרעיון שממנו יצאה אותה המלחמה,אשר הדיה הגיעו לאזני מר בן-גוריון דוקא מפי יהודיאמריקני, בוועידה שהתקיימה בחלק הבלתי-מופצץ של מלון המלך דוד.