הישיבה המאה ושמונה של הכנסת הראשונה-הצהרת הכנסת בדבר ירושלים

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ה' שבט התש"י, 23 בינואר 1950
מתוך:
כרך 4 עמודים 603-614

ואם אפשר לומר על ירושלים את אשר אמרו אבותינו על השבת: יותר משישראל שמרו על ירושלים, ירושלים שמרה על ישראל, הרי הכוונה היא לירושלים ההיא שבה קמו מלכינו וחזו נביאינו