הישיבה המאה–ושלוש של הכנסת העשירית יום שלישי, ח` בתמוז התשמ"ב 29 ביוני 1982 – הודעת הממשלה על המצב המדיני–הביטחוני

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ח' תמוז התשמ"ב, 29 ביוני 1982
מתוך:
הישיבה המאה–ושלוש של הכנסת העשירית
נושאים:
בטחון - טוהר הנשק, מלחמת שלום הגליל. מדינות - בריטניה. מורשת ישראל
אדוני היושב–ראש, בשלושת השבועות האחרונים העולם שטוף בזימת השקר. גרמנים משמידים ובני משמידים אומרים, כי הצבא היהודי המחודש מבצע מעשי נאצים. ובמדינות אחרות מדברים על השמדת עם ועל טבח, והכוונה הפעם לא רק למזרח אלא למערב. אך אין לי ספק שדבריו של קרלייל יקוימו לגבי שקרים אלה, ולאו דווקא באטיות אלא בקרוב בימינו.
אביא לידיעת הכנסת מסמך, אשר רק מתי–מעט ידעו את תוכנו ואולי הם אינם עוד בחיים: אדוני ראש הממשלה, הדברים דלהלן נראים כשיטה פשוטה שלפיה ניתן להעריך מה אנחנו יכולים לעשות על–ידי הפצצת גרמניה. בדיקה מדוקדקת של תוצאות ההפצצות של ברמינגהם, האול ומקומות אחרים העלתה, כי בממוצע טונה אחת של פצצות המוטלות על אזור בנוי, הורסת 2040 בתי–מגורים והופכת 100200 אנשים לחסרי בית ומגורים. לפי ניסיוננו, נוכל לסמוך על 14 גיחות מבצעיות לכל מפציץ שייוצר. המטען הממוצע של המפציצים שאנו עומדים לייצר ב–15 החודשים הקרובים הוא בערך 3 טונות. פירוש הדבר, שכל אחד ממפציצים אלה יטיל בערך 40 טונות פצצות בתקופת חייו. אם אלה יוטלו על אזורים בנויים, הם יהפכו 000,4000,8 אנשים לחסרי בית. בשנת 1938, למעלה מ–22 מיליון גרמנים חיו ב–58 ערים בנות למעלה מ–000,100 תושבים, אשר בעזרת ציוד מודרני קל יהיה לאתרן ולפגוע בהן. תחזיתנו לתפוקה של מפציצים כבדים, לרבות וולינגטונים מעתה ועד מחצית 1943 היא בערך 10000. אפילו רק מחצית המטען של 10000 המפציצים יוטל על אזורים בנויים של 58 הערים הגרמניות האלה – הרוב הגדול של תושביהן, בערך שליש של האוכלוסייה הגרמנית, ייהפך חסר בית ומגורים. מן הבירורים עולה, שהריסת ביתו של אדם פוגעת מאוד במורל. זה אכפת לאנשים יותר מאשר מותם של חבריהם או אפילו קרוביהם. בהאול ניכרו סימני מתח אף שרק עשירית ממספר הבתים נהרסו. לפי הנתונים הללו, נוכל לגרום נזק פי עשרה לכל אחת מ–58 הערים הראשיות הגרמניות. אין כמעט ספק שזה ישבור את רוח העם. בחישובים שלנו מניחים, כמובן, שאנו אכן נטיל מחצית מפצצותינו לתוך אזורים בנויים. מצד שני, לא הובא בחשבון הייצור האמריקני הרחב שהובטח – 6000 מפציצים כבדים בתוך התקופה הנדונה; גם לא התייחסנו לנזק הבלתי–נמנע לבתי–חרושת, למערכות תקשורת וכה הלאה בערים אלה ולנזק שייגרם על–ידי האש שתוגבר, ככל הנראה, על–ידי התמוטטות השירותים הציבוריים. על החתום: פרופסור צ`רוול.
סיר ארצ`יבלד סינקלר, ראש המפלגה הליברלית, על יסוד ההמלצה הזאת, כתב לראש הממשלה את ההמלצות האלה: עלינו להמשיך ולהשיג לפחות 13 או 14 גיחות לכל מפציץ שייוצר. לשם כך עלינו להמעיט בשחיקה, הן בקרב והן בתאונות. אנו מקווים לעשות זאת. עלינו להבטיח כי לא פחות ממחצית הפצצות שמטוסינו ישאו מבסיסינו יגיעו לאזורים הבנויים של גרמניה. אני סבור שההתחלה שכבר נעשתה בהתקפות האחרונות על הרואר, קלן וליבק היא מעודדת, ואיננו רואים כל סיבה להטיל ספק כי במשך 18 החודשים ובסיוע אמריקני, מידת ההרס אשר הלורד צ`רוול מציע אכן אפשרית ואף תושג.
אדוני היושב–ראש, 40 שנה היו שני המסמכים האלה מסווגים כסודיים לחלוטין, והרישום למעלה היה: לשמירה מאחורי מנעול ובריח. אינני חושב שיש מישהו בבית הזה, ואני בתוך חברי הבית, אשר אי פעם קרא את המסמכים האלה או אפילו שמע על קיומם.
שימו לב, רבותי חברי הכנסת, אדם בריטי, דגול, איש מדע, ממליץ להטיל, על–פי חישובים סטטיסטיים, מטען פצצות על 58 ערים כדי להפוך את אוכלוסייתן לחסרת גג. אופיינית העובדה, שהפרופסור הבריטי הזה אינו מזכיר כלל מספר הרוגים. כנראה, אם בריטי מדבר על הפצצות מן האוויר של בתים, של אזורים בנויים, הוא עדיין איננו יכול להעלות על הכתב, שחלק מן האנשים הגרים שם ייהרגו... מהבמה הזאת אני רוצה לפנות לאדון פים, שמפלגתו היתה המפלגה המוליכה בממשלה הבריטית דאז; ולמר סטיל, ראש המפלגה הליברלית שהיתה חברה בקואליציה הלאומית דאז; ולמר הילי, שמפלגתו היתה חברה בקואליציה שבראשה עמד מר צ`רצ`יל, ולומר להם כיהודי את המלים הפשוטות האלה: רוצים אתם לתקוף את ישראל – תקפוה, רוצים אתם להטיל בוץ על מדינת ישראל – הטילו, אך בלי צביעות. אתם תטיפו לנו מוסר? עם המסמכים האלה?
אצלנו במטה הוטל על אחד האלופים לעשות חישוב כמה אנשים יש להפוך לחסרי–בית על–ידי הפצצה מן האוויר? אחד הפרופסורים שלנו ישב על הלוחות כדי להוכיח איך לשבור מורל של עם במלחמה? ואינני מבקר את מעשיכם. מדובר בגרמניה הנאצית, שצריך היה להשמידה, ואין צורך להסביר זאת. אבל לאחר שאתם ערכתם חישובים כאלה, אתם תטיפו לנו, לעם היהודי ולצבא–ההגנה לישראל, מוסר ביחס לאוכלוסייה אזרחית?
תופיק טובי (החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון):
עשיתם את זה בלי חישובים, בלי סטטיסטיקה. ביצעתם את זה בלי שום סטטיסטיקה.
ראש הממשלה מ` בגין:
והתשובה שניתנה לבריטניה מעל במה זו, זו התשובה שתינתן לכל עם אחר בלי יוצא מן הכלל – לעמנו לא יטיף מוסר שום איש בשום מקום בעולם ביחס למושג של אנושיות. עוד לא היה צבא בעולם, שנהג באנושיות כפי שנהג צה"ל במבצע "שלום הגליל". אם טייס רואה התקהלות סביב המטרה שבה הוטל עליו לפגוע, הוא נמנע מלהפציצה. ויעידו כל חברי הממשלה ומפקדי הצבא המקשיבים לדברי, אם כאשר הובאו מפות והמפקדים הראו לממשלה תוכנית של תקיפה צודקת, הכרחית, כתגובה על מעשה רצח שפל נגד אנשים, נשים וילדים, האם לא היתה השאלה הראשונה שאני הצגתי למפקד – היכן האזרחים? ואם התשובה היתה – קרובים מדי למטרה, המפה סולקה מן השולחן. רק כאשר התשובה היתה – בהפצצה זו אין סכנה של פגיעה באזרחים, ויושבים פה כל חברי הממשלה בלא יוצא מן הכלל והם יעידו על כך, אז אישרנו את הפעולה. וזאת היתה השאלה הראשונה של שר הביטחון ושל כל שר אחר שהשתתף בדיון – היכן האזרחים?