הישיבה המאה ושלוש עשרה של הכנסת הראשונה-דיון על הדין וחשבון של ועדת החוקה, חוק ומשפט בדבר חוקת המדינה

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ' שבט התש"י, 7 בפבואר 1950
מתוך:
כרך 4 עמ' 737-741

אנחנו רוצים במדינה שבה האזרח יוכל לנשום את אויר החירות שבה, שהוא יהיה בעל בביתו, שכבודו לא יירמס ע"י נושאי השררה, שהוא ירגיש את עצמו מוגן על ידי החוקה, שידע מה הן זכויותיו גם כלפי נושאי השררה.אם מישהו רוצה שהציבור יכבד את חוקי השלטון, הרי הוא חייב לדאוג לכך שהשלטון יכבד את החוק במדינה. אם אתם תפרו את רצון העם, אם אתם תתכחשו למנדט של הבוחרים, לא יהיה חוק בישראל ואיש לא ירצה לכבדו.