הישיבה המאה ושלוש עשרה של הכנסת הראשונה-דיון על הדין וחשבון של ועדת החוקה, חוק ומשפט בדבר חוקת המדינה

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ' שבט התש"י, 7 בפבואר 1950
מתוך:
כרך 4 עמ' 737-741

פעם בתקופה שבה פרחה המחשבה הליברלית, נחצבה אימרה על סמכות המדינה, שיש להגבילה לתפקיד של שומר לילה. התקופה ההיא חלפה, ולבו של כל איש חופשי מתפלל לכך שלא נאלץ לאמר כי היא חלפה לבלי שוב. אבל, בינתיים עברו דורות והאנושות כולה מחפשת שביל זהב בין השאיפה לחירות הפרט ובין התשוקה לחזון הצדק. שום אומה לא מצאה עדיין את שביל הזהב ואילו אצלנו מתקבל הרושם כי נמצאה כבר תשובה סופית לשאלה, מהו משטר החיים שנקים במדינה. לא זו בלבד שנרחיב את סמכות מנגנון הממשלה על כל שטחי החיים, אלא נקים מדינה שתהיה בבחינת "גנב לילה". סביב האזרח,- בלשים, מפקחים, שוטרים, פקידים. הכלל הוא החשד, היוצא מן הכלל הוא האמון; הכלל הוא שהאזרח הוא עבריין, היוצא מן הכלל הוא שהאזרח הוא אדם ישר.