הישיבה המאה ושלוש עשרה של הכנסת הראשונה-דיון על הדין וחשבון של ועדת החוקה, חוק ומשפט בדבר חוקת המדינה

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ' שבט התש"י, 7 בפבואר 1950
מתוך:
כרך 4 עמ' 737-741

רבותי! אל תנצלו את הקרבה הגיאוגרפית ביננו, כדי להרחיב את המרחק המהותי בינינו. אתם קרובים מאוד אלי, ואל תפריעו. אם תפריעו-יפריעו לכם. כאן במה חופשית ואני לא נבחרתי על ידי העם כדי להנעים זמירות לכם. שמעו את דברי בסבלנות-עוד תצטרכו לשמוע הרבה.