הישיבה המאה ושלושים ותשע של הכנסת השלישית-הודעה אישית של חבר הכנסת מ.בגין

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י' תמוז התשט"ז, 19 ביוני 1956
מתוך:
כרך 20 עמ' 2065

נרשם כי אמרתי כביכול את הדברים הבאים:,,הנני מתכבד להיות אויבו הבלתי פשרני של שר החוץ היוצא"...יודע אני שאולי ישנם חוגים בישראל הרוצים והמוכנים והמעוניינים להעמיד את היחסים בין המפלגות על בסיס של איבה, והם קוראים ליריבהם המדיניים בשם אויב. אין זו האסכולה שלנו, של תלמידי זאב ז'בוטינסקי. אנחנו משוכנעים כי המונח אויב חל רק על הגורם המתנכל לעם ישראל ולכל בניו, ואילו בפנים האומה יש לנו ריב חמור עם מתנגדינו, והם אינם אויבינו, אלא מתנגדינו.