הישיבה המאה-ושלושים-ושבע של הכנסת התשיעית יום שני, י"ט תמוז תשל"ח 24 יולי 1978 – הודעת הממשלה על המצב המדיני (המשך) תשובת ראש הממשלה

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ט תמוז התשל"ח, 24 ביולי 1978
מתוך:
כרך 83
נושאים:
מדיניות חוץ - דיפלומטיה, יסודות מדיניות החוץ. שלום - הסכם שלום, תהליך השלום עם מצרים

אנו רוצים משא-ומתן על חתימת חוזה שלום. ולכן אנו הבינונו שחובתנו, לאחר ביקורו של הנשיא סאדאת בירושלים, היא להכין תכנית שלום, ואותה הגשנו. לא ניתן שום מתנות, אפילו לא גרגיר אחד של חול מדבר בתור מתנה. אנו יכולים לעשות הסכמים.