הישיבה המאה-ושלושים-וארבע של הכנסת השביעית – יום שלישי, א׳ טבת תשל״א – 29 דצמבר 1970- הודעת ראש הממשלה על שיחות יארינג

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
א' טבת התשל"א, 29 בדצמבר 1970
מתוך:
כרך 59
    • הקומוניסטים הללו במוסקבה, בארצם הרחבה — פונאר, באבי-יאר, פורט תשע, (ומעבר לגבולם - טרבלינקה, מיידנק, אושביץ) - הם היו שם, הם ראו, הם יודעים, רגליהם בוססו באפר. ולאחר כל מה שנעשה לעמנו, הם שוב מבקשים נפש יהודים, מוכנים לשפוך דמם של אחינו, שאחת שאיפתם - לשוב לארצנו, למולדתנו. לכן צריכה המערכה היהודית והכלל-אנושית כנגד הניסיון הראשון הזה להעמיד שני יהודים לפני כיתת ירי רק משום שרצו לשוב למולדת.
    • אנו מאמינים בנצח ישראל; אנו מאמינים בחירות, בצדק, בכבוד אנושי ובשיווי זכויות לכל אזרח ותושב וגר הגר בתוכנו, אנו מאמינים בזכות העם היהודי על ארץ-ישראל. לא תהיה עוד עקירת ישראל - תהיה שיבת ציון. לא עוד אבדן גבורה אלא גבורה עם ניצחון ופדות. לא תהיה עוד הגליה מארץ אבותינו — תהיה שיבה לארץ בנינו, והשלום יבוא. זוהי אמונתנו. בה נחיה.