הישיבה המאה-ושבע (והמאה ושמונה) של הכנסת השלישית יום רביעי׳ ט׳ ניסן תשט״ז (21 מארס 1956) חוק התקציב לשנת 1956/57, תשט״ז—1956

דברי הכנסת
פורסם בתאריך:
ט' ניסן התשט"ז, 21 במרץ 1956
מתוך:
כרך XX

אדוני היושב-ראש, משרד ראש הממשלה חולש על שירות השידור. בשום מדינה לא-טוטאליטארית אין שירות שידור כה משוחד, כה חד-צדדי, כה מפלגתי או חד-מפלגתי כשירות השידור הקרוי ״קול ישראל״. די להאזין, מדי פעם בפעם, לדינים-וחשבונות הנמסרים על גלי ״קול ישראל״ מן הדיונים בכנסת, כדי להבין למה אחד השרים קבע ששירות השידור אינו למעשה שירות ממלכתי, אלא שירות ממשלתי, זאת אומרת, שירות מפלגתי... הגיע הזמן שהכנסת תיתן דעתה על שירות שידור כזה. אין לסבול מצב בו שירות שידור, שכולנו מקיימים אותו, יהיה שירות שידור של הממשלה, כאילו אנחנו אין אנו אזרחי המדינה הזאת. שירות השידור, כל עוד הוא ממלכתי, חייב לעמוד לרשותם של כל אזרחי המדינה.