הישיבה המאה-ושבע (והמאה ושמונה) של הכנסת השלישית יום רביעי׳ ט׳ ניסן תשט״ז (21 מארס 1956) חוק התקציב לשנת 1956/57, תשט״ז—1956

דברי הכנסת
פורסם בתאריך:
ט' ניסן התשט"ז, 21 במרץ 1956
מתוך:
כרך XX

למה תחששו לומר לעולם כולו: ארץ ישראל כולה שלנו! הערבים יכולים במצח נחושה לדרוש למעשה את תל-אביב ולכאורה את יפו, רמלה, לוד, הגליל המערבי וחלק נוסף של הנגב, ואילי לנו אין זכות לדרוש את ירושלים העתיקה ?