הישיבה המאה-ושבע (והמאה ושמונה) של הכנסת השלישית יום רביעי׳ ט׳ ניסן תשט״ז (21 מארס 1956) חוק התקציב לשנת 1956/57, תשט״ז—1956

דברי הכנסת
פורסם בתאריך:
ט' ניסן התשט"ז, 21 במרץ 1956
מתוך:
כרך XX

העם האמריקני הוא עם חפשי, עם גדול. הוא אוהד ברובו את מדינת ישראל, ותמך במלחמת השחרור העברית. אנו רוצים בברית עם ארצות-הברית. דרושים לנו בעלי-ברית — בעלי-ברית, לא בעלים