הישיבה המאה-ושבע (והמאה ושמונה) של הכנסת השלישית יום רביעי׳ ט׳ ניסן תשט״ז (21 מארס 1956) חוק התקציב לשנת 1956/57, תשט״ז—1956

דברי הכנסת
פורסם בתאריך:
ט' ניסן התשט"ז, 21 במרץ 1956
מתוך:
כרך XX

אני יודע שאזרחים רבים בישראל שונאים כמוני את המלחמה. בכל הכרתי יכולתי לומר שאין איש בישראל השונא אותה יותר ממני. ובמקום לומר את זאת לעולם, שהעם הזה, אשר דמו נשפך כמים בדור האחרון יותר מאשר בכל דור אחר, שונא את המלחמה, הוא כולו שונא את המלחמה, אבל הנה הוא נתץ במצב מיוחד שאויביו מתכוננים בגלוי לקדש עליו מסע השמדה, והוא נאלץ למען זכות ההגנה העצמית שלו גם לצאת לפעולה צבאית כדי לנתק את טבעת החנק המתהדקת סביב צווארם של ילדיו — אתם לעז הוצאתם על חלק גדול בעם הזה, ואמרתם שהוא אוהב מלחמה והוא מציע ״מלחמה מונעת״ או ״מלחמה יזומה״.