הישיבה המאה-ושבע (והמאה ושמונה) של הכנסת השלישית יום רביעי׳ ט׳ ניסן תשט״ז (21 מארס 1956) חוק התקציב לשנת 1956/57, תשט״ז—1956

דברי הכנסת
פורסם בתאריך:
ט' ניסן התשט"ז, 21 במרץ 1956
מתוך:
כרך XX

יש שירות שני שעליו אני רוצה לדבר. אינני יודע למעשה את שמו. אני חושב שיש איזה קשר לשירות זה ולמשרד ראש הממשלה, או לאדון העומד בראשו. אולם אינני יודע בדיוק מי הוא החולש על אותו שירות. כוונתי לשירות הידיעות שיש לו שמות רבים. אני חושב שצריך אחת ולתמיד לשים קץ להפקרות הקיימת במדינת ישראל, שאין לה דוגמה בשום מדינה לא-טוטאליטארית, לאמור, שירות חשאי שאין עליו שום ביקורת ציבורית, איש אינו יודע את כתבתו איש אינו יודע את תקציבו, איש אינו יודע מי עומד בראשו... הכל מבינים כי בשירות חשאי, שאין עליו ביקורת, יש סכנה חמורה ביותר לחופש האזרח, לבטחון המדינה. שירות כזה מסוגל לעשות כל מיני מעשים שלא ייעשו.. לכן אני דורש מן הממשלה, בשם סיעתנו, לגלות אחת ולתמיד מי הוא האיש העומד בראש השירות החשאי במדינת ישראל, מהי הכתובת שלו, היכן הוא התקציב