הישיבה המאה ושבעים של הכנסת השניה-הצעות לסדר היום-היהודים בברית המועצות

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ג' שבט התשי"ג, 19 בינואר 1953
מתוך:
כרך 13 עמ' 483-485

אני הייתי שם, ואני מעיד, שבמקומות ההם, הקרואים ״פוסילוק״ ״וטרודובוי איספראביטלני לאגד״ אין ממיתים בגזים, אין שורפים חיים, אין מוציאים להורג באורח המוני ביריות. במחנות ההם קופאות האצבעות בידיים וברגליים, במחנות ההם נרקב הגוף ופולט דם ומוגלה, במחנות ההם עובדים אגשים עבודת-פרך 12—16 שעות ביממה, ללא יום מנוחה. במחנות ההם אוכל הרעב המתמיד את לשד עצמותיו של האסיר. במחנות ההם משתוללים הז׳וליקים, אוכלי האדם, חלאת המין האנושי, והם השולטים באסירים הפוליטיים למיניהם. במחנות ההם, אם נס לא יציל את האסיר — בא המוות אחרי שנים מספר. אין אלה מחנות השמדה חדפעמית — אלה הם מחנות מוות איטי. קיימת הסכנה שלמקומות אלה יישלחו המוני יהודים, בני עמנו, אחינו.