הישיבה המאה ושבעים של הכנסת השניה-הצעות לסדר היום-היהודים בברית המועצות

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ג' שבט התשי"ג, 19 בינואר 1953
מתוך:
כרך 13 עמ' 483-485

מעגל מסויים נסגר: מזה דורותיים נתן עמנו את מיטב בניו ואת מיטב דמו למען נצחין המהפכה ההיא, למען נצחונו של הדגל ההוא. הם הבטיחו לראות את האדם באשר הוא אדם, עכשיו הם אוסרים אלפים ורבבות של תושבי האימפריה משנחאי ועד טיראנא, כי המוצא ״היהודי הבורגני״ הוא הנושא- לאשמת הקשר. על כן, כל המכריז על עצמו כעל חלק בלתי-נפרד מהעולם ההוא, נפרד הוא מהעולם היהודי. השיר המושר, בפיות רבים, שיר הטומאה האדומה יידום בפי הנוער העברי; הדגל הנישא בידי רבים, הרגל האדום הטמא יוסר מחיי ישראלי