הישיבה המאה ושבעים ותשע של הכנסת הראשונה-התפטרות הממשלה

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ה' חשון התשי"א, 16 באוקטובר 1950
מתוך:
כרך 7 עמ' 13-15

והערב, לפני שמר בן-גוריון הציג את ממשלת המיעוט שלו, שמענו תורה, או יותר נכון שיעור בתורת קיבוץ גלויות, ותורת כלכלה חדישה מכל חדיש, לא סוציאליזם ולא קאפיטליזם, אלא ,,איזם" אחר,אולי סוציאליזם קאפיטאליסטי, אולי קאפיטאליזם סוציאליסטי, ואולי סוציאל קאפיטאליזם. על דרך להצלת המדינה מן התהום, אשר אליה היא מוסיפה להידרדר, לא שמענו.