הישיבה המאה ושבעים ותשע של הכנסת הראשונה-התפטרות הממשלה

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ה' חשון התשי"א, 16 באוקטובר 1950
מתוך:
כרך 7 עמ' 13-15

כיצד גרמתם למשבר? הן הדבר היום ידוע וגלוי לכל. לא הסתפקתם בשלטון מדיני רגיל, שהוא מטבעו זמני וחולף, לפי הכלל הידוע ״ממשלה באה וממשלה הולכת״; רציתם להבטיח לעצמכם שלטון לדור, לדורות, ואולי לעולמים. גם שכנעתם את עצמכם שאין כמוכם חכמים וגדולים היודעים כללי המדיניות, כאילו ממש נמשחתם להיות שליטים בישראל. לא יכולתם כמובן בארץ זו, בתוככי עמנו, להשמיד אופוזיציה — ועל-כן החלטתם להשתלט על פת-לחמו של האזרח במדינת-ישראל, לקשור אותו אל מפלגתכם ואל שלטונכם, ולא לתת לו ברירה ביום בחירות — אלא רעב. ועל-כן סתמתם את הדרך בפני השקעות-הון פרטיות של אלפי יהודים, שהיו מוכנים במשך השנתיים האחרונות להשקיע מהונם. העדפתם את המגבית, וטעות חמורה טעיתם.