הישיבה המאה ושבעים ותשע של הכנסת הראשונה-התפטרות הממשלה

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ה' חשון התשי"א, 16 באוקטובר 1950
מתוך:
כרך 7 עמ' 13-15

אם המדובר הוא בעבודה, עלי להשיג קצרות: אין זו אשמתי שנולדתי 30 שנה לאחר שנולד מר בן-גוריון, ואילמלא העבודה אשר חברי ואני עשינו בארץ הזאת, היה מר בן-גוריון מבקש עדיין ראיונות אצל הנציג הבריטי ולא יורש את סמכויותיו.