הישיבה המאה ושבעים ותשע של הכנסת הראשונה-התפטרות הממשלה

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ה' חשון התשי"א, 16 באוקטובר 1950
מתוך:
כרך 7 עמ' 13-15

הנה כי כן, ראש ממשלההמיעוט רק לפני שבועיים נטל לידיו את הסמכות של הנציב הבריטי, לפי חוקי החירום הנודעים לשמצה, אשר עליהם אמר היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, לשעבר תרתי משמע, שאפילו בגרמניה הנאצית לא נחקקו חוקים כאלה, חוקים אשר עליהם אמר דובר ההגנה בתקופת תנועת המרי, כי מי שיעז להפעילם ייחשב בעיני הישוב העברי כולו לפושע. נטלתם סמכויות דיקטאטוריות. ושבועיים אחרי כן באתם לפני הכנסת ואמרתם: איננו יכולים להמשיך עוד, אנו מקימים ממשלת מיעוט. דיקטאטור לשבועיים-אפילו לא ל100 ימים?