הישיבה המאה ושבעים ושמונה של הכנסת החמישית יום שני, ט"ו חשון תשכ"ג 12 נובמבר 1962 ענייני חוץ הודעת שרת החוץ – דיון

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ו חשון התשכ"ג, 12 בנובמבר 1962
מתוך:
כרך 35

אף אחד מהמחנות, אף אחת מהמעצמות, אינם טוענים שיש בדעתם להשתמש בנשק זה או בכלי התקפה כלשהו כדי לנסות להכחיד את אויבו בכוח. נהפוך הוא, שני הצדדים טוענים: אנו רוצים לחיות בשלום? לשם כך דרוש לנו נשק, אותו נשק התקפתי המונע את התוקפנות האפשרית.לא כן מצבה של מדינת ישראל...אויבינו הם אויבים בפועל. הם אומרים בגלוי, בכל חלקי תבל, מעל כל הבמות הבין-לאומיות, שלמדינתנו אין זכות קיום...אם בידיהם ניתן נשק התקפתי, הרי הוא מעצמו נעשה נשק תוקפני. ועובדה זו אינה זקוקה עוד לשום הוכחות.