הישיבה המאה-ועשרים-ושתיים של הכנסת השביעית יום רביעי, ד' כסלו תשל״א 2 דצמבר 1970 – הקמת קריות עם תושבים יהודים בערי ארץ-ישראל

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ד' כסלו התשל"א, 2 בדצמבר 1970
מתוך:
כרך 59
נושאים:
הסכסוך הישראלי פלסטיני - ערביי ישראל. שלום

לפי הכרתי, אם יישבו יהודים וערבים בכל ערי ארץ-ישראל, בעכו ובשכם, ביפו ובחברון, בנצרת וביריחו, בחיפה ובבית-לחם - טוב יהיה הדבר לשלום, לבטחון ולהבנה בין העם היהודי לבין העם הערבי. נוכחנו לדעת שערבים ויהודים יכולים לחיות יחד בערים מעורבות. התרגלו לחיות יחד. אינני טוען כי תמיד יש אידיליה. לפעמים יש גם בעיות. אבל מעולם לא הגיעו בעיות אלה לבעיותיהם, חס ושלום, של לונדונדרי או של מקומות רבים אחרים בעולם. כאשר יישבו יהודים וערבים יחד בכל ערי ארץ-ישראל ילמדו לחיות במשותף, לעבוד במשותף, לסחור במשותף, לשלוח את ילדיהם לבית-ספר במשותף. זוהי הדרך להתקדם להבנה, ליחסי הבנה, לשלום ולבטחון. נהפוך הוא כאשר יש ערים בארץ-ישראל שרק אוכלוסיה מסוג אחד דרה בהן, ללא כל הצדקה.