הישיבה המאה-וחמישים-ושתיים של הכנסה השביעית – יום שלישי, י״ד שבט תשל״א 9 פברואר 1971- הודעת ראש הממשלה על המצב המדיני

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ד שבט התשל"א, 9 בפבואר 1971
מתוך:
כרך 59
· שמנו לב כי לאחרונה ניכרת בחוגים מסוימים חולשת-לב לגבי אמירת ״לאו״ בלתי-מסויג, פן נוכר בעולם כשליליים. טעות. השולל את השלילה אומר דבר חיובי. ועל האומה המוקפת אויבים, אשר באזניה מושמעים איומים ועליה מופעלים לעתים לחצים, לדעת כי בכל מחסן כלי ההגנה שלה - ה״לאו״ המוחלט שהיא מוכשרת להשמיעו הוא אחד מן החשובים ביותר. ויש לנו ניסיון, לא מלבב, כיצד מתחיל כרסום בלאו, עד שהוא הופך לפתע להיות להן, ולפתחו סכנות רבות.
· כולנו בלבבותינו מודאגים מכל אפשרות של שפיכות דמים. אבל יש יום שבו אומה, אשר כך מאיימים עליה, חייבת לומר זאת ורק זאת: אם תפתחו באש - ננחית עליכם מהלומות כה כבדות, עד אשר המכות שקיבלתם בימים אחרים ייראו בעיניכם כקטנות, וכן עליכם לדעת כי מנת חלקכם תהיה תבוסה חדשה. זאת יש לומר, ומתוך החלטה נחושה כפלדה.
· יש מעצמה המדברת נגד אימפריאליסם ומגשימה אותו, נגד התפשטות - ומקיימת אותה. נגד סיפוחים - ומבצעת אותם, נגד בסיסים צבאיים בארצות אחרות - ומקימה אותם. יש מעצמה המטיפה לשלום ומציתה ומזינה אש מלחמות, מדקלמת על חירות עמים ומדכאת אותם. זו המעצמה, ברית הרפובליקות הסוציאליסטיות המועצתיות...
· העמים בני החורין כמונו יודעים שקשיים כלכליים, עם כל חשיבותם, ניתן להתגבר עליהם. שהרי עיקר העיקרים בתקופתנו — שמירת החירות.
· בימי הביניים היו יהודים מוגנים. כל מהותה של הציונות, כפי שאנו מבינים אותה, היא בכך שנגן על עצמנו ועל ארצנו.
· יש לשוב למקור, גברתי ראש הממשלה, ליסוד הזכות, הזכות על ארץ-ישראל, הזכות על אותה נחלת אבות, שאת אמרת בהציגך את הממשלה בדצמבר 1969, ששוחררה. זה נכון שהזכות על המולדת מקופלת בזכות שאף היא אינה ניתנת לערעור, לביטחון במולדת, של המולדת, של העם החי במולדת. אבל היסוד הוא - הזכות. על שני עיקרים אלה יש להשעין את טיעוננו.