הישיבה המאה וחמישים ושש של הכנסת הרביעית-סקירת ראש הממשלה-דיון

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ג' חשון התשכ"א, 24 באוקטובר 1960
מתוך:
כרך 30 עמ' 13-20

באחד הימים נמסרה הודעה בשם הממשלה ש"קול ישראל" זוהי תחנת השידור לא של המדינה, אלא של הממשלה. תמהנו מאד. אם "קול ישראל" מחזיק במונופולין, והוא תחנת השידור של הממשלה בלבד, - יש זכות לאופוזיציה לתבוע תחנת שידור משלה. אם אשתמש בהגדרה קלאסית מסויימת אשר הושמעה מעל במת הכנסת, מה זה עתון, קונים דפוס, שוכרים פועלים, וישי לך עתון. – אם אשתמש בהגדרה זו ואשאל מה זה רדיו, זו תהא התשובה: קונים מכונת שידור, שוכרים קריינים, ויש רדיו. במדינות רבות רדיו הוא חופשי. מדברת הממשלה ומדברת האופוזיציה. כך המצב באמריקה, שממנה אנחנו רוצים כל-כך ללמוד; ובצרפת; ובארצות אמריקה הלטינית. אצלנו אין סידור כזה. אין שידור כזה. יש מונופולין. "קול ישראל" שייך לממשלה בלבד, על-פי הודעת הדובר. אם כך, יש לנו זכות לתבוע להשמיע את דברינו באזני העם על-פי החוק.