הישיבה המאה-וחמישים-ושבע של הכנסת השמינית יום שלישי, כ״וז אדר תשל׳יה 11 מארס 1975 – ההתקפה על מלון ״סבוי״

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ח אדר התשל"ה, 11 במרץ 1975
מתוך:
כרך 73
נושא:
מורשת ישראל

הוא כבר חזר על התיאוריה שארץ-ישראל היא סוריה הדרומית. הוא כבר רוצה לחדש את המושג מימי אדריאנוס ״סיריה אט פלשתינה״. הוא צריך לדעת ולזכור שאותו אדריאנוס קרא לירושלים ״אליה קפיטוליה״. זכר לא נשאר ממנה, וארץ-ישראל לעד קיימת, ועם ישראל לנצח יחיה ובארץ-ישראל יחיה בן-חורין.