הישיבה המאה-וחמישים-ושבע של הכנסת השמינית יום שלישי, כ״וז אדר תשל׳יה 11 מארס 1975 – ההתקפה על מלון ״סבוי״

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ח אדר התשל"ה, 11 במרץ 1975
מתוך:
כרך 73
נושאים:
בטחון , מדיניות חוץ - דיפלומטיה

עליכם לומר את הדברים הפשוטים והיסודיים האלה. הם סבירים, הם ניתנים להסבר לכל אדם בעל רצון טוב, בארצות-הברית של אמריקה, לכל איש קונגרס, לכל מי שיש בידו השפעה. זהו הכלל הגדול במדיניות הבין-לאומית, ואל נא תסכנו את בטחוננו ואת הסיכוי לשלום. אויבינו, במעשים ובדיבורים האלה, רוצים להכשיר את הקרקע, ליצור מצב שבו יוכלו להניח שאולי יש לאל ידם להשמיד את מדינת היהודים. אם נמנע מהם ליצור מצב כזה יגיעו למסקנה שישראל איננה ניתנת להחרבה, שאם הם יאיימו עלינו, ירימו עלינו יד ויחדשו תוקפנות — מנת חלקם תהיה מפלה מוחצת נוספת. בדרך זו נמנע את המלחמה, רק בדרך זו. אין מלחמה בלתי-נמנעת. אם אויבינו יידעו כי זוהי עמדתנו וכך נודיע להם, נמנע חידוש תוקפנותם ונציל מספר חיים בלתי-נודע משני הצדדים.