הישיבה המאה-וארבע-עשרה של הכנסת השביעית – יום שני, י״ז חשון תשל״א 16 נובמבר 1970 – הודעת ראש הממשלה על המצב המדיני והבטחוני – דיון

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ז חשון התשל"א, 16 בנובמבר 1970
נושא:
מדיניות חוץ - דיפלומטיה, יסודות מדיניות החוץ

מעצמה גדולה עוד יכולה להסתדר עם כשלונות ועם טעויות ועם הפיכת היוצרות. אומה קטנה — כל עתידה תלוי קודם כל באמינות דברה. הן הוא הן, לאו הוא לאו.