הישיבה המאה-וארבע-עשרה של הכנסת השביעית – יום שני, י״ז חשון תשל״א 16 נובמבר 1970 – הודעת ראש הממשלה על המצב המדיני והבטחוני – דיון

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ז חשון התשל"א, 16 בנובמבר 1970
נושאים:
שלמות המולדת - הזכות לארץ ישראל השלמה. תפוצות - יהדות התפוצות. לאומיות - לאום יהודי (ציונות)

ארץ-ישראל שייכת לא רק ליהודים החיים בארץ-ישראל, אלא לכל העם היהודי. זאת הציונות. אתה יכול להתכחש לה, אבל זאת הציונות, ובלעדיה אין לנו זכות לשבת בשום מקום בארץ-ישראל.