הישיבה המאה-וארבע-עשרה של הכנסת השביעית – יום שני, י״ז חשון תשל״א 16 נובמבר 1970 – הודעת ראש הממשלה על המצב המדיני והבטחוני – דיון

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ז חשון התשל"א, 16 בנובמבר 1970
נושאים:
מורשת ישראל - בלשנות. מדיניות חוץ - דיפלומטיה, יסודות מדיניות החוץ. ממשל - ממשלה

המלה אחריות היא מלה מן המשנה: נכסים שיש להם אחריות או אין להם אחריות - נכון, חבר-הכנסת רפאל? הראשונים — נכסי דלא-ניידי; האחרונים — נכסי דניידי. אבל עד כדי כך נכס דברה של ישראל הוא נייד? עד כדי כך? המלה ״אחריות׳׳ מבחינת מוצאה האטימולוגי באה מן "אחר". עם כל הכבוד, הממשלה אינה חושבת מה יהיה אחר שהיא תאמר ״כל עוד לא יוחזר המצב לקדמותו״? מה יהיה אחר שהעצרת תקבל את ההחלטה?