הישיבה המאה-וארבעים-ושלוש של הכנסת השניה יום שלישי, ז׳ כסלו תשי״ג 25 נובמבר 1952 – משפט פראג – דיון

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ז' כסלו התשי"ג, 25 בנובמבר 1952
מתוך:
כרך XIII, עמ' 157-159

אני נוטל את רשות-הדיבור כאחד מאסירי ציון, כאחד מאלה, תלמידי ז׳בוטינסקי ותלמידי בורוכוב, פעילי בית״ר ופעילי השומר-הצעיר, אשר אחרי לילות-חקירה אין סופיים נדרשו - באשמורת השלישית של הלילה לחתום על הודעה מנוסחת בידי חוקר-קטיגור ודיין: ״הריני מודה באשמתי שהייתי ציוני״.