הישיבה המאה-וארבעים-ושלוש של הכנסת השניה יום שלישי, ז׳ כסלו תשי״ג 25 נובמבר 1952 – משפט פראג – דיון

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ז' כסלו התשי"ג, 25 בנובמבר 1952
מתוך:
כרך XIII, עמ' 157-159

שנית, זכור נזכור: כל אחד מאתנו יכול היה להיות שם. השופט החוקר אמר לי באחד הלילות, בגילוי לב : הסעיף 58 של החוק הפלילי שלנו — ״פידיסאט וואסמאיא סטאטיא" המפורסם — חל על כל איש בעולם; השאלה היא מתי נוכל לשים יד עלו. על כן — Nostra res agitur הענין שלנו הוא, שלכם הוא, הענין של כל איש חפשי הוא, ולפיכך חובה עלינו לבוא אל העמים ולהציע להם מעל במת האומות המאוחדות, כי אותה שיטה שוברת-נפש-האדם, שיטת חקירה הלילה, השיטה של נטילת שינה מתמדת מן האסיר, תוקע