הישיבה המאה-וארבעים-ושלוש של הכנסת השניה יום שלישי, ז׳ כסלו תשי״ג 25 נובמבר 1952 – משפט פראג – דיון

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ז' כסלו התשי"ג, 25 בנובמבר 1952
מתוך:
כרך XIII, עמ' 157-159

כלום במקרה זה, כאשר לנגד עינינו מתפתל ביסורים אזרח ישראל, לא ניטול את היזמה — ואם חברי מפלגתו לא יטלוה, חייבים בני עמו האחרים ליטול אותה — בדי להכריז על-ידי משפטים גלויים, ציבוריים, במולדת ובחוץ-לארץ: האיש הזה קרבן הוא לתככים בינלאומיים, קרבן לנסיון של הסחת-דעת, קרבן למשטר אשר עם היותו אדיר-כוח, פחד גדול הוא מפחד פן יאמרו הכפופים לו, הצ׳כים, הפולנים, ההונגארים, הרוסים: משטר יהודי הוא, משטר מכור ליהודים. כלום לא נכריז: במקרה דנן האיש חף מפשע הנהו, ואשמים מאשימיו, אשמים שופטיו, אשמים שובריו, אשמים תלייניו?