הישיבה המאה-וארבעים-ושלוש של הכנסת השניה יום שלישי, ז׳ כסלו תשי״ג 25 נובמבר 1952 – משפט פראג – דיון

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ז' כסלו התשי"ג, 25 בנובמבר 1952
מתוך:
כרך XIII, עמ' 157-159

הנוער הזה יודע וחייב לזכור כי סלנסקי אינו הראשון שהחל דרכו בשחר נעוריו בהתמכרות ללא תנאי לקומוניזם, וסיים את דרכו בערוב ימיו בהתנכרות ללא סייג של הקומוניזם אליו... הוא גם לא יהיה האחרון, רבים קדמו לו, רבים ילכו או יובלו בעקבותיו.החזיון שאנו ערים לו חורג כה הרחק ממסגרת המחשבה האנושית המקובלת, עד אשר האנשים המנסים לתהות על המתרחש בלב הנאשמים, בורחים לעבר המסתורין ומעלים על הדעת שימוש באמצעי השפעה לא ידעם המדע הגלוי. לדידי מספיק לשאול: כלום ישנה זריקה שתפעיל דוקא את זכרונו של האדם ותגיעו לנאום במשך שעות, להזכיר שמות, להעלות מספרים - כדי לדעת כי אמנם יש אימים בפרשת פראג, אך מסתורין אין בה.