הישיבה המאה-ואחת של הכנסת התשיעית יום רביעי, כ' אדר ב' תשל"ח 29 מארס 1978 הודעת הממשלה על המצב המדיני

דברי הכנסת
פורסם בתאריך:
ל' אדר א' התשל"ח, 9 במרץ 1978
מתוך:
כרך 82
נושאים:
שלום - הסכם שלום. שלמות המולדת - התנחלויות. מדיניות חוץ - יחסי ישראל-ארה"ב. בטחון - יסודות בבטחון ישראל
בקשר להתנחלויות יש חילוקי-דעות בין ממשלת ארצות-הברית לבין ממשלת ישראל. גם בביקור האחרון ובשיחות האחרונות הביעו נציגי ארצות-הברית של אמריקה את דעתם שההתנחלות של יהודים בארץ-ישראל איננה תואמת את המשפט הבין-לאומי והיא מהווה מכשול בעשיית השלום. דעתה של ממשלת ישראל שונה לחלוטין, ועלי לשוב ולהדגיש אותה: ראשית, התנחלות של יהודים בארץ-ישראל היא חוקית לחלוטין ותואמת את המשפט הבין-לאומי; ושנית, היא מעשה חיובי והיא איננה שום מכשול לתהליך השכנת השלום. היא משולבת בהשגת השלום בינינו ובין שכנינו.
מצאתי, יחד עם שר החוץ בארצות-הברית של אמריקה, גם עתה ידידות עמוקה בין שתי ארצותינו. היא נובעת מן הקשר הנפשי בין שני העמים, מן האמונה בדמוקראטיה, בחירות האדם, בצדק אנושי בעולם החפשי ובשמירה עליו ועל הערכים שלו... אנחנו מוקפים אויבים, אנחנו המדינה היחידה בעולם שנגדה יש כתב אשר לפיו היא צריכה להיעלם. אין מדינה ברחבי תבל שנגדה קיים מסמך כזה. מאחורי האירגון אשר כתב אותו עומדות רוב מדינות ערב ותומכות בו בנשק, בציוד ובכול. הנה הסכנה הצפויה לנו מכל עבר. משום כך אנחנו חייבים לגלות כל זהירות אפשרית כאשר אנחנו מעיינים באיזו שהיא הצעה ולומר ״הן״ כאשר היא לא פוגעת באינטרס האמיתי שלנו, בבטחוננו, בעתידנו, בזכויותינו; ולומר ״לאו״ כאשר ההצעה הזאת כן יכולה לפגוע באינטרס ובעתיד של עמנו. זה היום הוויכוח. אנחנו מנהלים אותו כעמים בני חורין ללא הסתרת דברים אבל באמונה עמוקה שאנחנו עומדים על עניין צודק. אנחנו נוסיף לעמוד על העניין הצודק שלנו. אנחנו נתלכד סביב תכנית השלום הצודקת של מדינת ישראל וכך נגבר על הקשיים ונצעיד את עמנו לקראת שלום.