הישיבה המאה ארבעים ושלוש של הכנסת השניה-משפט פראג

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ז' כסלו התשי"ג, 25 בנובמבר 1952
מתוך:
כרך 13 עמ' 157-159

הנוער יודע וחייב, זכור כי אורן אינו איש ,,השומר הצעיר" הראשון, אשר הועמד או הושב בפני המציאות – לא מציאות מדומה של ועידות בין לאומיות, אלא המציאות של מרתף חקירה מבודד, שבו מהדהדות המלים, היוצאות מפי המוסמך במנהיגי השלטון הסובייטי: ,,הנך אויב האנושות, הנך גרוע מרוצח, הנך המסוכן במשרתי הבורגנות והאימפריאליזם, באשר אתה משרתה בערמה, במסווה של מליצות מהפכניות".