הישיבה המאה ארבעים ושלוש של הכנסת השניה-משפט פראג

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ז' כסלו התשי"ג, 25 בנובמבר 1952
מתוך:
כרך 13 עמ' 157-159

אינני יכול שלא לסיים את דברי בפניה אל חבריו של אורן. שמענו היום את הכרזתכם. אך צאו וראו: אלמלא עורבב במשפט פרג מרדכי אורן, הייתם גורסים על משפט זה: כולו טוהר, כולו אמת, כולו צדק. כל האנשים הם בוגדים ומכורים. היש שתי פנים לצדק?? למדו! למדו גם אחרי הכרזתכם המחרידה. עצם המושג של ,מולדת" אינו סובל ריבוי. אין שתי ,,מולדות" כשם שאין שתי אמהות לאדם אחד.