הישיבה המאה ארבעים ושלוש של הכנסת השניה-משפט פראג

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ז' כסלו התשי"ג, 25 בנובמבר 1952
מתוך:
כרך 13 עמ' 157-159

כלום במקרה זה, כאשר לנגד עיננו מתפתל ביסורים אזרח ישראל, לא נטול את היוזמה? ואם חברי מפלגתו לא יטלוה, חייבים בני עמו האחרים ליטול אותה אותה, ע"י משפטים גלויים דבורים במולדת ובחו"ל.