הישיבה המאה ארבעים ושלוש של הכנסת השניה-משפט פראג

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ז' כסלו התשי"ג, 25 בנובמבר 1952
מתוך:
כרך 13 עמ' 157-159

..הפעם נפלו לקורבן לשיטה זו, אולי הנוראה בשיטות האינקויזיציה, בני עמנו, אזרחי מדינתנו...יהיו דעותינו עליו ועל פעולותיו מה שתהיינה עלינו להגן עליו ועל פעולותיו מה שתהיינה. עלינו להגן עליו כאזרח המדינה. במקומו גם אזרחים אחרים יוכלו לעמוד. אולי לא נוכל להושיט יד להגנה פיסית – לפחות ניתן לו סיוע מוסרי ולעיני כל.