הישיבה המאה ארבעים ושלוש של הכנסת השניה-משפט פראג

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ז' כסלו התשי"ג, 25 בנובמבר 1952
מתוך:
כרך 13 עמ' 157-159

לא, אין זה ה,,אינקומוניקאדו" הרגיל. זהו בידוד משוכלל ככליל השכלול, בידוד מוחלט. בקור של עו"ד ושל בן משפחה? חקירה פומבית? ,,הקידמה הריאקציונית" לועדת ,,למשפטים קדומים" אלה. אין עתון-לא חוקי ולא בלתי חוקי-אין עלון, אין ולא ייתכן שיהיה רחש לחש על מה שאמר החשוד, האסיר, הנאשם, הנידון. וכך מדי לילה בלילה מוחדרת בלב הנידון הכרה של חוסר כל תועלת בהתנגדות לחוקר הדין.